Beamex MC5 kalibrasyon cihazımızla, harici kalibrasyon pompaları (250 bar) ve Ametek kalibrasyon fırınımızla ( 650 Co ) basınç transmitterları, basınç switch’leri, sıcaklık switch’leri kalibrasyonlarını yapılabilmekte, thermocouple, RTD gibi sıcaklık ölçüm enstrümanlarının ölçüm doğruluğu testlerini yapmaktayız. Ayrıca bakım kapsamında:

  • Kesici işlev testlerinin yapılması,
  • Garantili enstrüman kalibrasyonları,
  • Kablo devamlılık testlerinin yapılması,
  • Kontrol paneli ve junction box kontrolü ve bakımları,
  • Enstrümanların bakımlarının yapılması

 

gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Proje Görselleri

Proje Görselleri

Proje Görselleri

Proje Görselleri

Proje Görselleri