Gaz türbinleri elektrik ve I&C montaj çalışmaları olarak:

  • Basınç transmitterlerinin montajı,
  • Alev gözetleyicilerin montajı ve thermocoupleların montajı,
  • Fire detection system (yangın kontrol sistemi) montajı,
  • Blow-off fanlarının elektriksel bağlantıları ve kablo testlerinin yapılması,
  • Enclosure ve hava emiş sistemlerinin elektrik ve I&C montajlarının yapılması.
Generatör elektrik ve I&C montaj çalışmaları olarak:
  • Generatör sargı izolasyon testlerinin yapılması,
  • Generatör ikaz izolasyon testlerinin yapılması,
  • Blow-off motorlarının elektriksel bağlantılarının yapılması,
  • Generatör enstrümanlarının montajı ve loop kontrolleri yapılması.