Monsanto Bursa Mustafakemalpaşa Tesisleri Montaj Çalışmaları

Monsanto Bursa Mustafakemalpaşa Tesisleri’nde White Line mekanik montaj işleri, Monsanto süpervizörlüğünde firmamızca tamamlanmıştır.

Proje kapsamında;

 • 7 adet Simatek Z elevatör Montajı
 • 16 adet Cimbria konveyör Montajı
 • 14 adet Tsc Ürün siloları Montajı
 • Kurutma ünitesi Montaj
 • Ön temizleme (Pre Cleaner ) Ünitesi Montajı
 • Alım havuzu ünitesi Montajı
 • Havalandırma Montajı
 • Panel kaplama Montajı

AKSA Akrilik Kimya Kömür Yakıtlı Enerji Santrali Bakım İşleri

Yalova Aksa Akrilik Tesisleri’nde bulunan santrale ait 2 adet buhar türbini, pompa, fan bakımları, impeller temizlikleri, NDT kontrolleri, kaplin ayarları, vibrasyon ölçümleri ve enstrüman kalibrasyonları Aksa Akrilik süpervizörlüğünde başarı ile tamamlanmıştır.

Bakım kapsamı;

 • PA, FD, SA, ID ve enstrüman soğutma  fan yatak bakımları,rulman değişimleri,ölçü kontrolleri, impeller temizliği, NDT, vibrasyon ölçümleri, kaplin ayarları ve devreye alma işleri,
 • KSB besi suyu pompaları, Andritz sirkülasyon pompaları, Quencher hidrosiklon pompaları demontajı, bakımları ve montajı, vibrasyon kontrolleri, kaplin ayarları ve devreye alma işleri,
 • Enstrüman kalibrasyon işleri,
 • 75 MW AEG buhar türbini vana ve yatak bakım işleri,
 • 25 MW SKODA buhar tübini vana ve yatak bakım işleri

930MWe Enerjisa Bandırma I CCPP Major Bakım Çalışmaları

930MWe Bandırma Enerjisa I CCPP’de Mitsubishi M701F Gaz Türbini major bakım çalışmaları ve buhar türbini minör bakımı Enerjisa ve Mitsubishi süpervizörlüğünde başarı ile tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamı;

 • GT noise enclosure ve enstürmanları demontaj/montajı,
 • GT demontaj/montajı,
 • Hot gas path (sıcak gaz yolu) bakımı,
 • Yanma odaları gözle kontrolü-bakımı, seramiklerin ve nozulların (burner) değişimi,
 • Gaz türbini kompresör kademesi bakımı,
 • Türbin yatakları kontrol ve bakımları,
 • Sabit-hareketli kanatların değişimi,
 • Yağ tankları, yağ pompaları ve yağ ısı eşanjörleri bakımları, yağ değişimleri
 • Generatör rotoru demontaj/montajı, soğutucularının sökümü, bakımlarının ve basınç testlerinin yapılması,
 • Generatör yataklarının kontrolü ve bakımları,
 • Generatör ikaz sistemi demontaj/bakımı,
 • Generatör stator sargıları kontrolü, değişimi ve bakımları,
 • Generatör yardımcı sistemlerin bakımları,
 • Buhar türbini genel valf montaj demontaj ve bakımı,
 • Air Intake ünitesi bakımı ve filtre değişimi,
 • Türbin kaplin ayarı,

1150MW Aksa Ali Metin Kazancı CCPP Major Bakımı

1150MW Aksa Ali Metin Kazancı Doğalgaz Kombine Çevirm Santrali’de major bakım çalışmaları Aksa ve Siemens süpervizörlüğünde tamamlanmıştır.

Bakım kapsamı;

 • GT noise enclosure enstümanlarıyla birlikte demontajı ve montajı,
 • Gaz türbini izolasyonu demontajı/montajı,
 • Gaz türbinleri rotor ve stator bakımları,
 • Yanma odaları gözle kontrolü ve bakımı, seramiklerin ve nozulların (burner) değişimi,
 • Hot-Gas Path (sıcak gaz yolu) bakımı,
 • Sabit-hareketli kanatların değişimi,
 • Kanatların saplamaların ve casinglerin temizliği ve kumlanması,
 • Gaz türbini yatakları kontrol ve bakımları,
 • Gaz türbini kompresör kademesi bakımları,
 • Buhar türbini kaplin ve yatak bakımları,
 • Buhar türbin kaplin pim yerlerinin honlanması,
 • GT ve BT kaplin ayarı

Aksa Akrilik Fan Bakımı Çalışması

Fanların çalışır durumda iken vibrasyon değerlerinin alınması ve sökülmeden önce kaplin ayar değerlerinin alınması,

 • Fanların ve impellerlerin bakımı,
 • Montaj, kaplin ayarı ve devreye alınmadan sonra kaplin ayarı işleri

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Santrali fan ve pompa bakımları ile vibrasyon ölçüm çalışmaları Aksa Akrilik süpervizörlüğünde tamamlanmıştır.

Limak Enerji 2×600 MW Hamitabat CCPP Montaj Projesi

Limak Enerji Firması’na 2×600 MW Hamitabat CCPP montaj projesi kapsamında elektrik-I&C ve kaynak hizmetleri konusunda teknik işgücü destek hizmeti verilmiştir.

Konya Şeker Fabrikası 2×6,4MW Turbogeneratör Grubu Majör Bakım Çalışması

 • Türbin ve Generatör majör kapsam bakım çalışmaları 
 • Elektrik-I&C kapsam modernizasyon çalışmaları teknik işgücü ve malzeme desteği 
 • Dişli kutusu bakımları
 • Kumlama hizmetleri 

Konya Şeker Fabrikası’nda 2×6,4MW Turbogeneratör grubu majör bakım çalışması Siemens süpervizörlüğünde tamamlanmıştır.

Trakya Elektrik Üretim A.Ş. Bakım Çalışması

Siemens süpervizörlüğü ile 2×154 MW SIEMENS V94.2 Gaz Türbinleri ve 1×182 MW ST-1 Buhar Türbini Minör Bakım Çalışmaları (GT yanma odalarının inspectionu, buhar türbini yataklarının açılması ve diğer minör bakım kapsamında yapılan çalışmalar

Trakya Elektrik kapsamında bulunan çalışmalar için teknik işgücü desteği

CT-1A (11) ve CT-1B (12) ünitelerinde bulunan kazan besi suyu pompaları elektrik tahrik ünitelerinin (WESTINGHOUSE) demontajı, montajı ve kaplin ayarlarının gerçekleştirilmesi

Sahada bulunan BOP pompalarının kaplin ayar kontrollerinin yapılması ve eski verilerle karşılaştırılması

Her iki kazana ait HP drumlar üzerinde bulunan valflerin demontajı, atölyede periyodik bakımları ve yeniden montajı

Kondenser hattı üzerinde bulunan eşanjör plakalarının yüksek basınçlı su ile temizliği

Her iki kazana ait ana buhar hatları üzerinde replika ve sertlik ölçümleri için tüm yüzey hazırlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Hava emiş filtre modüllerinin ve hava emiş sistemi alt parçanın detaylı temizliği 

478MW Trakya Elektrik Üretim A.Ş. tesislerinde minör bakım çalışmaları Trakya Elektrik ve Siemens süpervizörlüğünde tamamlanmıştır.

2310 MW ENKA Adapazarı Gebze Elektrik Üretim Santrali Advanced Gas Path Upgrade Çalışması

12A ve 12 B ünitelerinde yapılan ‘Advanced Gas Path Upgrade’ çalışmaları kapsamında ki MLI-A431, MLI-A160, MLI-0924 paslanmaz borulama, annubar installation, CO2 yangın hattı modifikasyonu ve 12A ünitesinde yapılan Exhaust Rake Installation işi tamamlanmıştır