Firmamızın en önemli önceliği işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına mutlak suret ile uygun çalışmaktır. SIFIR İŞ KAZASI hedefi ile yola çıkan şirketimiz çalışanlarının, güvensiz bir ortam oluşması durumunda işi durdurma yetkisi vardır.

Enerji sektörüne yönelik Bakım, Onarım ve Montaj hizmetlerini sunarken, Müşterilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılamayı, İş Sağlığı ve Güvenliğini birincil derecede önemsemeyi ve Enerji sektöründe Türkiye’ nin önde gelen bir kuruluşu olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki politikaları yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

PROTERM ENERJİ’nin Kalite Politikası Sistemimizi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak yürütmek ve sürekli geliştirmek. Sunduğumuz hizmetin kalitesini en yüksek seviyeye ulaştırmak ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmak. İnsan kaynaklarımızın kişisel bilgi ve becerilerini zenginleştirmek. Bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek, yöntem ve metotlarımızı sürekli geliştirmek. Şirketimizi yurt içinde ve yurt dışında lider bir konuma ulaştırmak. İş ahlakı ve meslek ilkelerine her zaman bağlı kalmak.

PROTERM ENERJİ’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Sistemimizi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak yürütmek ve sürekli geliştirmek. Yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uymak Her koşulda iş sağlığını ve güvenliğini birincil derecede önemli tutmak, olayların (kazaların, yaralanmaların, vb.) ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek, çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza bu bilinci aşılamak. İş sağlığı ve güvenliği sistemimizin uluslar arası standartlar düzeyinde sürdürülmesini sağlamak ve sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmak. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bünyemize uyarlamak.