Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

PROTERM ENERJİ olarak bizler,

Enerji sektörüne yönelik Bakım, Onarım ve Montaj hizmetlerini sunarken,

Savunma Sanayine yönelik imalatlarımızı gerçekleştirirken,

Müşterilerimizin ve ilgili taraflarımızın beklentilerini fazlasıyla karşılamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliğini birincil derecede önemsemeyi ve

Enerji sektöründe, Savunma Sanayi’nde Türkiye’ nin önde gelen bir kuruluşu olmayı hedefliyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki politikaları yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

PROTERM ENERJİ’nin Kalite Politikası

Proterm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kalite politikamız;

 • Sistemimizi Kalite Yönetim Sistemi Standartları şartlarına uygun olarak yürütmek ve sürekli geliştirmek,
 • Üretim ve Hizmetlerimizde Yasal ve diğer şartlara uygun hareket etmek,
 • Sunduğumuz Üretim ve Hizmetin kalitesini en yüksek seviyeye ulaştırmak ve müşteri memnuniyetini ilgili tarafların memnuniyetini sürekli artırmak,
 • Çalışanlarımızın kişisel bilgi ve becerilerini zenginleştirmek,
 • Bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek, yöntem ve metotlarımızı sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Şirketimizi yurt içinde ve yurt dışında lider bir konuma ulaştırmak,
 • İş ahlakı ve meslek ilkelerine her zaman bağlı kalmaktır.

PROTERM ENERJİ’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Sistemimizi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standart şartlarına uygun olarak yürütmek ve sürekli geliştirmek.
 • Yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak ve sürekli iyileştirmek,
 • Her koşulda iş sağlığını ve güvenliğini birincil derecede önemli tutmak, olayların (kazaların, yaralanmaların, vb.) ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli ve sağlıklı bir iş alanı yaratmak,
 • Tehlikelerin yok edilmesi ve İSG Risklerinin azaltılması için yüklenicilerimize, taşeronlarımıza, çalışanlarımıza, çalışan temsilcilerimizin katılımı ve danışmaları için üst yönetim olarak destek vermek ve ilgili tarafların eğitimleri ile sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemimizin uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülmesini sağlamak ve sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bünyemize uyarlamak.

PROTERM ENERJİ’nin Bilgi Güvenliği Politikası

 • Bilginin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmemesi
 • Bilginin gizliliğinin korunması
 • Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesi
 • Personelin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişiminin mümkün olması
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması